Internationalisering en exportsupport

Voorbereiding en focus bepalen in belangrijke mate het succes van jouw exportbeleid. CMP begeleidt jou bij deze planvorming op exportmarkten. Dikwijls gebruikmakend van nationale en regionale subsidiemogelijkheden. Aansluitend biedt CMP ook operationele exportsupport.

Zeker als het gaat om Duitsland!

Lees Meer

Aanvullende diensten:

Het opzetten van exportbeleid is vaak verbonden aan een interne heroverweging. CMP stelt expertise en netwerkcontacten beschikbaar voor marktontwikkeling (groeiscenario’s),
strategische bedrijfsovernames en herstructurering

CMP heeft als track-record:

BEKIJK HIER DE CASES
0
projecten internationalisering – exporteren
0
projecten marktontwikkeling – omzetgroei
0
projecten strategische bedrijfsovername – M&A
0
projecten herstructurering – nieuwe verdienmodellen


CMP staat voor:

Sales Driven Business Development &
Business Restructuring

Start-up >
Scale-up >>
GROWN-UP

Adapt >
Launch >>
SELL!

“Price is what you pay,
value is what you get,
but in the end:”

A D D E D   V A L U E

defines your future!

Samenwerken met CMP?

Heb je ambities op het gebied van internationalisering/export, marktontwikkeling, strategische bedrijfsovernames of herstructurering?

Klik hier voor een verdere kennismaking!