Sales driven Business Development
en Business Restructuring

Waarom samenwerken met CMP?

 • Advies en uitvoering bij export en internationalisering
 • Integrale aanpak van verkoop, marketing en communicatie
 • Sterke focus op internationale B2B-markten
 • Praktische werkervaring bij Duitse bedrijven
 • Zeven bewezen successtrategieën voor marktintroducties

CMP is ontstaan vanuit de klantbehoefte om

 • verkoop, marketing en communicatie te integreren
 • advies direct te koppelen aan uitvoering
 • projectmatig deze taken uit te besteden
 • concurrentievoordelen te bereiken

Nederland -> Duitsland

Sterke focus op GmbH oprichten, maar – bij voorkeur – eerst betaalde omzet!

Naast de werkkring in o.a. uitgeverij, automotive en energietoelevering heeft Jan W. Temmink ’s avonds commerciële trainingen verzorgd. Deelnemers aan deze trainingen (m.n. in de Randstad) kwamen met adviesvragen om de leerpunten ook concreet in hun eigen bedrijf toe te passen. Dit advieswerk had van meet af aan een sterke focus op internationalisering, te beginnen in Duitsland. Een GmbH oprichten is het logische vervolg als het klantennetwerk is opgebouwd.

Duitsland -> Nederland

Duitse bedrijven en hun zakelijke relatie met het 17e ‘Bundesland’

Het ontstaan van CMP is tevens gebaseerd op projectmatig werken voor Duitse bedrijven. Dit betreft met name marktintroducties, bedrijfsovernames, joint-ventures en het uitwerken van marktentreestrategieën. Het Duitse netwerk en ‘Fingerspitzengefühl’ vormen het fundament van Jan W. Temmink zijn werkzaamheden voor Nederlandse en Duitse opdrachtgevers.

Netwerk Starten in Duitsland

CMP is initiatiefnemer van het netwerk Starten in Duitsland:  www.starteninduitsland.nl

Jan W. Temmink verzorgt webinars en trainingen, bijvoorbeeld de Exporttraining Duitsland i.s.m. partners binnen Starten in Duitsland. Voor mogelijke subsidies zie de RVO-website 

Een tweetal CMP-specialisaties zijn:

Marketing Automation – Export Marketing Automation - Account Based Marketing

Digitalisering van het commerciële proces

CMP heeft meerdere projecten uitgevoerd waarbij (Export) Marketing Automation en ABM (Account Based Marketing) de centrale thema’s waren voor groei en internationale expansie.

Blitzscaling – versnelde internationale groei voor scale-ups – zeker in E-Commerce / webshops

Hoe kun je als start-up snel doorgroeien?

CMP heeft een onderscheidende aanpak bij marktintroducties en versnelde internationale groei. In jargon: blitzscaling. Blitzscaling wordt ingezet als je heel snel internationaal wilt groeien. Het doel is een korte time-to-market om een marktleiderspositie en schaalgrootte te verwerven.

Heeft u vragen?

CMP werkt voornamelijk voor
opdrachtgevers in

Nederland

Duitsland

Oostenrijk

Zwitserland

In de sectoren:​

IT – SaaS – cloudservices

Bouw & infra (GWW)

E-Commerce - webshops

E-Commerce - webshops

Energietechniek (duurzaam – fossiel – industrieel – consument gericht)

Energietechniek (duurzaam – fossiel – industrieel – consument gericht)

Industrie – maakindustrie/toelevering – machinebouw – techniek

Industrie – maakindustrie/toelevering – machinebouw – techniek

Agribusiness – food

Direct-To-Consumer (DtC) in non-food en food

Direct-To-Consumer (DtC) in non-food en food

CMP begeleidt Nederlandse ondernemers op de Duitse markt samen met een viertal specialistische partners (adviesbureau’s) in Duitsland en Nederland. Voor meer informatie over dit netwerk.

Jan W. Temmink is verder als auteur en blogger actief:
– boekproductie

– Maakindustrie.nl

DuitslandNieuws.nl

DuitslandNieuws.nl

DuitslandNieuws.nl

De primaire activiteiten van CMP gaan uit van het adagium:

 • There is no business like new-business!
 • “De weg naar de wereld loopt via Duitsland” (Bron: Bernard Wientjes, voormalig voorzitter VNO-NCW)

Contact info

CMP-Centrum voor Marketing Projecten BV
Inslagstraat 19
NL-7161 ZE NEEDE

E. info@cmpbv.nl
I. www.cmpbv.nl
M. +31 653240553

Go to Top